סטודנטים >> לוח שנה אקדמי תשפ"א

לוח שנה אקדמי תשפ"א

להורדת קובץ להדפסה לחצו כאן

יום ראשון ללימודים יום א' יד' בחשון תש פ"א1.11.20
חופשת חנוכה
יום ה' ב' בטבת תשפ "א
17.12.20
יום אחרון ללימודים ס"א יום ו' ט"ז בשבט תשפ"א 29.01.21
חופשה בין הסמסטרים
מיום א' י"ח בשבט תשפ"א
עד יום א' ט"ז באדר תשפ"א
31.01.21
28.02.21
יום ראשון ללימודים ס"ב יום ב' י"ז באדר תשפ"א01.03.21
חופשת פסח מיום ב' ט' בניסן תשפ"א עד יום א' כב' בניסן תשפ"א 22.03.21
04.04.21
יום הזכרון לחללי צה"ל*** יום ד' ב' באייר תשפ"א 14.04.21
יום העצמאות יום ה' ג' באייר תשפ"א15.04.21
חג השבועות
מיום א' ה' בסיון תשפ"א
עד יום ב' ו' בסיון תשפ"א
16.05.21
17.05.21
סיום סמסטר ב' יום ו' א' בתמוז תשפ"א 11.06.21
חופשה בין הסמסטרים מיום א' ג' בתמוז תשפ"א
עד יום ו' כ"ב בתמוז תשפ"א
13.06.21
02.07.21
יום ראשון ללימודים סמ' קיץ יום א' כ"ד בתמוז תשפ"א04.07.21
צום ט' באב מיום א' ט' באב תשפ"א18.07.21
יום אחרון ללימודים סמ' קיץיום ו' כ"ו באלול תשפ"א03.09.21
יום ראשון ללימודים תשפ"ב יום א' י"ח בחשוון תשפ"ב24.10.21

* הנהלת המרכז האקדמי שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במועדי הלימודים.

** הלימודים בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה (יום ד', כ"ה בניסן, 7 באפריל 2021) יסתיימו בשעה 19:30.

*** הלימודים בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל (יום ג', א' באייר, 13 באפריל 2021) יסתיימו בשעה 16:00.

ללוח זמנים אקדמי לשנת הלימודים תשפ"ב >>

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה