מסדרון עם סטודנטים
סטודנטים >> לוז אקדמי מעודכן

לוז אקדמי מעודכן

לוז אקדמי תשפ"ג

יום ראשון ללימודים יום א' ה' בחשון תשפ "ג30.10.22
חופשת חנוכה
מיום א' כ"ד בכסלו תשפ"ג
עד ליום א' א' בטבת תשפ"ג
18.12.22
25.12.22
יום אחרון ללימודים ס"א יום ו' י"ב בשבט תשפ "ג03.02.23
חופשה בין הסמסטרים
מיום א' י"ד בשבט תשפ"ג
עד יום ו' י"ז באדר תשפ"ג
05.02.23
10.03.23
יום ראשון ללימודים ס"ב יום א ' י"ט באדר תשפ"ג12.03.23
חופשת פסח מיום א' י"א ב ניסן תשפ"ג
עד יום ו' כ"ג בניסן תשפ"ג
02.04.23
14.04.23
יום הזכרון לחללי צה"ליום ג ' ד' באייר תשפ" ג25.04.23
יום העצמאות יום ד' ה' באייר תשפ "ג26.04.23
חג השבועות
מיום ה ' ה' בסיון תשפ"ג
עד יום ו' ו' בסיון תשפ"ג
25.05.23
26.05.23
סיום סמסטר ב' יום ו' ד' בתמוז תשפ "ג23.06.23
חופשה בין הסמסטרים מיום א' ו' בתמוז תשפ"ג
עד יום ו' כ"ה בתמוז תשפ"ג
25.06.23
14.07.23
יום ראשון ללימודים סמ' קיץ יום א כ"ז בתמוז תשפ"ג16.07.23
צום ט' באב מיום ד' ח' באב תשפ "ג
עד יום ה' ט' באב תשפ"ג
26.07.23
27.07.23
יום אחרון ללימודים סמ' קיץיום ה' כ"ח באלול תשפ"ג14.09.23
יום ראשון ללימודים תשפ"ד טרם נקבע

הנהלת המרכז האקדמי שומרת לעצמה את הזכות לשינויים במועדי הלימודים.
- הלימודים בערב יום הזכרון לשואה ולגבורה (יום ב', כ"ו בניסן תשפ"ג, 17 באפריל 2023 ) יסתיימו בשעה 19:30.
- הלימודים בערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל (יום ב', ג' באייר תשפ"ג, 24 באפריל 2023 ) יסתיימו בשעה 16:00.

מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.מתעניינים?
* בשליחת טופס זה אני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים. עוד >> *הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף בתחום הלימודים, ומסכים/ה כי המוסד יפנה אליי באמצעי הפרסום הדיגיטליים וכן בשיחת טלפון למספר הטלפון שלי במטרה להתקשר עמי בעסקה, גם אם מספר הטלפון שלי רשום במאגר להגבלת פניות שיווקיות של הרשות להגנת הצרכן, ומבלי שהסכמה זו תעיד על הסכמה מצדי לביצוע עסקה עם המוסד.

כניסת סטודנט כניסת מרצה