כתובה: בדיקה כמותית

שם הקורס:
יחסי ממון בתוך המשפחה
שם השיעור:
כתובה: בדיקה כמותית
שם המרצה:
ד”ר מיכאל בריס