קריאה יעילה וניתוח מבנה המאמר המחקרי

שם הקורס:
כתיבה מדעית
שם השיעור:
קריאה יעילה וניתוח מבנה המאמר המחקרי
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר