הנחיות לכתיבת עבודת הסיכום

שם הקורס:
כתיבה מדעית
שם השיעור:
הנחיות לכתיבת עבודת הסיכום
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר