תמונת רקע
בית הספר לחשבונאות >> מאמרים בנושא חשבונאות >> ידיעון לשנת הלימודים תש"פ-חשבונאות

ידיעון לשנת הלימודים תש"פ-חשבונאות

לידיעון הדיגיטלי היכנסו כאן

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט
בית הספר לחשבונאות

ידיעון לשנת הלימודים תש"פ

תש"פ 2019-2020

דבר ראש בית הספר לחשבונאות לשנת תש"פ

סטודנטיות וסטודנטים יקרים,
בית הספר לחשבונאות במרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הוקם בראש ובראשונה
במטרה להקנות הכשרה רחבה בענפי החשבונאות המודרנית בשיטות הוראה
מתקדמות ועל פי התקינה החשבונאית והתחיקה המשפטית בארץ.
בית הספר מקנה לבוגרי התכנית תואר B.A בחשבונאות לאחר שלוש שנות לימוד.
סיום הלימודים בהצלחה מקנה לבוגרים פטור ממרבית הבחינות של מועצת רואי
החשבון לקבלת תואר רואה חשבון בישראל. בהמשך מוצעת שנת לימודים נוספת – -
"שנת השלמה" לבוגרים המעוניינים לעמוד בבחינות הסופיות לקבלת רישיון רואה -
חשבון.
במסגרת תכנית הלימודים לב.א. מקנה בית הספר הכשרה מקיפה בתחומי הליבה
בחשבונאות כמו גם בתחומים המשיקים לו. אלה כוללים רקע דיסציפלינארי וכלים
מקצועיים בתחומי החשבונאות הפיננסית והניהולית, מסים, ביקורת חשבונות, כלכלה,
סטטיסטיקה, משפטים, ומערכות מידע ממוחשבות. וזאת, במטרה להציב את הבוגרים
במשרדי רואי חשבון בארץ, במשרות של מנהלי כספים בחברות, אנליסטים בבתי
השקעות, וכן במשרות אחרות, כמו כינוס נכסים ופרוק חברות.
שנה ד׳ "שנת ההשלמה" בתכנית הלימודים, מיועדת להקנות פטור משלוש בחינות – -
נוספות של מועצת רואי חשבון, מעבר ל 22 הבחינות מהן מקנה פטור תכנית הב.א. -
בנוסף, מעניקה שנה ד' הכשרה מקפת לשתי הבחינות סופיות ב' בחשבונאות -
פיננסית וביקורת חשבונות בהן חייבים לעמוד כל תלמידי החשבונאות מכל המוסדות
האקדמיים בארץ.
במקביל ללימודי התואר בחשבונאות ושנת ההשלמה, מאפשרת התוכנית רכישת ידע
והכשרה לצורך בחינות רישוי בתחומים פיננסים המשיקים לעבודת רואי החשבון, כגון
יעוץ השקעות, ביטוח פנסיוני, חשבות שכר ושמאות מקרקעין.
הוראת הקורסים מתבצעת על ידי מרצים שהשלימו את לימודי הדוקטורט
באוניברסיטאות מובילות בארה"ב ובארץ, רואי חשבון בכירים מהפרקטיקה, וכן
משפטנים בכירים ואנשי מקצוע מרכזיים בשטחי המסים, הכלכלה, המתמטיקה,
הסטטיסטיקה וחקר ביצועים. יחד איתם מטרתנו ליצור אווירת הוראה אוהדת וחווית
לימוד מאתגרת בתחום שהינו מאושיות הכלכלה בארץ ובעולם.
בברכה,
ד"ר רוני לזר, רו"ח

רקע ומגמות

המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט הוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה כמוסד להשכלה B.A , תואר ראשוןLL.B גבוהה והוא מוסמך להעניק תואר ראשון במשפטים בלימודים בינתחומיים במינהל, ממשל ומשפט ותואר B.A בחשבונאות, תואר ראשון M.A במינהל מערכות בריאות. כמו כן מוסמך המרכז להעניק תואר שני B.Aראשון במשפטים. LL.M בלימודי משפט ללא משפטנים * ותואר שני המרכז האקדמי קם במטרה להקנות לתלמידיו השכלה משפטית, בכל תחומי המשפט . כן חותר המרכז האקדמי להקנות לתלמידיו דעת בתחומי המשפט ובתחומי דעת משיקים לו, תוך הקניית מיומנויות חשיבה, למידה, מחקר והבעה, הן בכתב הן על פה. המרכז האקדמי, המבקש לשמור על מצוינות אקדמית, החליט מתוך ראייה עתידית אסטרטגית, ליצור בתוכו מרכז מחקרי-לימודי ברמה הגבוהה ביותר שינחיל לתלמידיו ולבוגריו גוף ידע ומיומנויות מחקר, הבנה וניתוח בתחום החשבונאות ובתחומי ידע משיקים . כנגזר מכך הוחלט להקים במרכז האקדמי תכנית לתואר ראשון בחשבונאות. תכנית זו הינה מקיפה ביותר ומקנה ידע נרחב בתחומי הליבה של עולם החשבונאות כמו גם בתחומים המשיקים לו, והיא תעמיד את המרכז האקדמי בשורה אחת עם מוסדות מקבילים בעולם. המרכז האקדמי מאמין בהקניית ידע תיאורטי ומחקרי המצוי בחזית התחום על מנת להקנות לבוגרים מיומנויות מחקר ההכרחיים להצטיינות בתחום זה בעתיד. למטרה זו המרכז האקדמי שם דגש על איכות סגל ההוראה שהתחייב להשתלב וללמד בתכנית זו. בכך המרכז האקדמי ירחיב ויישם בתחום לימודי החשבונאות את המסורת של לימודים איכותיים. במרכז האקדמי מתקיימת מדי שנה מכינה קדם אקדמית המיועדת למועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה ואשר אינם בעלי תעודת בגרות מלאה. מקום מושבו של המרכז האקדמי הוא במרכז הוד השרון, בלב הקמפוס של כפר הנוער ע"ש מוסינזון. הגישה לקמפוס נוחה, והחניה חופשית. המרכז האקדמי מעמיד לרשות הסטודנטים כיתות לימוד ואולמות מרווחים, המצוידים באמצעי מולטימדיה חדישים ומספקים לסטודנטים מגוון רחב של שירותי מחשב מתקדמים.

* המועצה להשכלה גבוהה אישרה את פתיחת התוכנית והענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה.

מוסדות המרכז האקדמי ובית הספר לחשבונאות

נשיא המרכז האקדמי פרופ' אביעד הכהן

ראש בית הספר לחשבונאות ד"ר רוני לזר

חברי מליאת עמותה :

מושקוביץ משה, יו"ר

הרב פרופ' עודד ישראלי

פרופ' יעקב נאורבאי

פרופ' אורי ניר

פרופ' יהודה סקורניק

פרופ' יוסף שטיינברגר

השופט בדימ' יעקב שמעוני

ד"ר מיכאל כהן

ד"ר אורנה זעירא

עו"ד יעל דולב

עו"ד משה אגרסט

עו"ד טוביה ארליך

עו"ד אריה האן

עו"ד נתן יצחקי

עו"ד מנחם (מני) נאמן

עו"ד יהודה שטרן

רו"ח ישעיהו ז'ילונקה

יצחק אגסי

זבולון אורלב

אבי בלושטיין

דינה ברניקר

בן ציון דל

ליאורה מינקה

ישראל נדיבי

גדעון שמיר

 

חברי מועצה אקדמית

פרופ' אביעד הכהן- יו"ר

פרופ' איילת בלכר פריגת

פרופ' ישראל גלעד

פרופ' אברהם דיסקין

פרופ' חיים וקסמן

פרופ' מיכאל טל

פרופ' יעל רונן

פרופ' אליאב שוחטמן

ד"ר חיים לביא

ד"ר רוני לזר

הסגל האקדמי
מרצי סגל פנים
ד"ר רוני לזר
ד"ר אורן בשן
ד"ר אבי טילמן
מרצי סגל פנים מהמרכז
ד"ר חגי ויניצקי
ד"ר רוניה נדלר

מרצי סגל חוץ
פרופ' יוסי מעלם
ד"ר שלומית גלר
ד"ר ליאור דוידאי
עו"ד אלישי בן יצחק
עו"ד מיכל בן יצחק
רו"ח יהודה בר לב
רו"ח ניסים דניאל
עו"ד ברק ירקוני
רו"ח חני כהן
רו"ח יעקב כהן
רו"ח רועי כץ
מורים לאנגלית
גבי דברה חן- קלדרון-רכזת
גב' יעל אדלר
גב' סנדי אשרי
עו"ד איל בורס
דר' ג'אנה בורשטיין
גב' מאירה בלושטיין
עו"ד מיכל בן נוח
גב' כרמית גונן בלאקמן
מר ריאן היגינס
גב' מיכל זרצקי
ד"ר אסנת חן
גב' מירב-עדי נשר
גב' אורית סימון
מר ג'יי סקורק
גב' לינדה קיוראס מזרחי
גב' אנט רוזנברג
גב' ארלין רוטנברג-סקורק
גב' נטליה שוורץ
גב' לוסי שולמן
עו"ד עינת שלמור

נכון לשנה"ל תשע"ט

הסגל המנהלי*
■ נשיא המרכז האקדמי- פרופ' אביעד הכהן
מנהלת לשכה-עו"ד קרן פריבה
■ מנכ״ל המרכז האקדמי-מר יהודה (הודי) ליברמן
מנהלת לשכה- גב' חלי בלייברג
■ סמנכ״ל כספים-רו"ח אמיר כהנא
מנהלת מדור שכר לימוד -גב' מירי ישרים
רכזות גביה-  גב' נאוית אטקינסון
מנהלת מחלקת חשבות-רו"ח ענת כהן
הנהלת חשבונות- גב' אורית פרידמן ,מר דני נוי

 

סמנכ"ל אקדמיעו"ד דפנה הלפרין 
רכזת מינהל סגל -גב' גילי שגיא
רכזת אקדמית-גב' גפנית מזרחי
מנהלת מיומנויות אקדמיות- עו"ד הלית אורן רשף
מנהלת מדור בחינות וציונים -גב' שרית קבליס
רכזת ציונים-גב' ורדי ולד
מחלקת שיווק
מנהלת השיווק-גב' אשרת גלס
רכזת מרקום-גב' נועה יערי לנצנר
מחלקת מכירות ורישום
מנהלת מכירות-עו"ד רחלי דוד מלאכי
מנהלת תחום תפעול ובקרה -גב' אורית לנטנר-שני
מנהלת הרישום- עו"ד הגר גדותמנהלת דיקאנט-גב' ניצה טבנקין
מנהלת הכוון תעסוקתי-עו"ד מיכל בן יצחק
מנהל לוגיסטיקה,רכש ובטיחות-מר יורם אברהם
אחראי אחזקה וקב"ט -מר יבגני יעקובוביץ
אנשי אחזקה- מר כפיר גידן, מר חן חיים יצחק
מזכירת לוגיסטיקה-גב' יפית רייטיך
מחלקת מערכות מידע
מנהל מערכות מידע -מר אלכס שולמן
אחראי מחשבים- מר פיטר לוי

■ מנהלת מערך מכינות ולימודי חוץ-גב' שמרית אפרים
■ מנהלת ספריה-גב' יעל מיטרני
ספרניות- גב' ויקטוריה גיטלין גב' קרן דביר גב' אילנה דהן גב' אריאל פורטוגז

* נכון לשנה"ל תשע"ט

 

 

 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה