מערכת שעות ולוח שנה אקדמי >> מערכת שעות משפטים סמסטר-ב'

מערכת שעות משפטים סמסטר-ב'

מערכת שעות שנה א' משפטים בוקר סמסטר ב'

יום שעותשם קורס א''המרצהחדרש"ס
א'10:00-13:30
14:00-15:30
דיני נזיקין
אנגלית בסיסי
שו"ת
שיעור
פרופ' ישראל גלעד
ב'12:45 – 08:00
12:45-16:00
דיני עונשין
תורת המשפט
שיעור
שיעור
ד"ר לימור עציוני
ד"ר מיכאל בריס
ד'08:00-11:15
11:30-14:00
14:30-16:00
אנגלית בסיסי/מתקדמים
א'
דיני נזיקין
דיני עונשין
שיעור
שו"ת
תרגיל
פרופ' ישראל גלעד
מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה