חשיבות ואסטרטגיה של מערכות המידע

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
חשיבות ואסטרטגיה של מערכות המידע
שם המרצה:
מר אחיעד מינס