חסינויות חלק 1

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
חסינויות חלק 1
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן