החולה הנוטה למות חלק 2

שם הקורס:
חוק ומשפט במערכת הבריאות
שם השיעור:
החולה הנוטה למות חלק 2
שם המרצה:
עו"ד אליהו ביטון