חלק ב'- החולה הנוטה למות חלק ראשון  

שם הקורס:
חוק ומשפט במערכת הבריאות
שם השיעור:
חלק ב'- החולה הנוטה למות חלק ראשון  
שם המרצה:
עו"ד אליהו ביטון