חלק א' – הסכמה מדעת חלק שני  

שם הקורס:
חוק ומשפט במערכת הבריאות
שם השיעור:
חלק א' – הסכמה מדעת חלק שני  
שם המרצה:
עו"ד אליהו ביטון