חלק א: החולה הנוטה למות חלק ראשון  

שם הקורס:
חוק ומשפט במערכת הבריאות
שם השיעור:
חלק א: החולה הנוטה למות חלק ראשון  
שם המרצה:
עו"ד אליהו ביטון