מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד אוקטובר 2020
מועד סגירת הרישום 25.10.20

מתעניין?

 • מרצי חוץ משפטים

  • שופט סגל צבי
  • שופט הכהן מנחם
  • פרופ' בן נון חמי
  • עו"ד אהרונוביץ שי
  • עו"ד אורן רשף הלית
  • עו"ד גולדנר זמירה
  • עו"ד גלאובך ליאורה
  • עו"ד הכהן עודד
  • דר' הראל אסף
  • דר' הרמן עמוס
  • עו"ד זעירא אוריאל
  • עו"ד יפה משה אברהם
  • עו"ד יצחק רונן
  • עו"ד לוין נגה
  • עו"ד לוסטיגמן רן
  • עו"ד נבון אמיר
  • דר' נס שלמה
  • דר' סורוקר איריס
  • עו"ד עאקלה אמיר
  • דר' פריד דה וריס רחל
  • עו"ד קורב אורי
  • עו"ד רינצקי אורי
  • עו"ד שני אברבנאל נורית