מועד הרשמה

סתיו 2019

נפתח רישום מועד סתיו 2019
מועד סגירת הרישום 27.10.2019

מתעניין?

 • מרצי חוץ משפטים

  • השופט(בדימוס) אליקים רובינשטיין
  • השופט סגל צבי
  • אלוף במיל׳ דיין עוזי
  • פרופ’ גילה דיויד
  • פרופ' פמלה לאופר-יוקליס
  • פרופ' חמי בן נון
  • ד"ר הילי מודריק- אבן חן
  • ד”ר הראל אסף
  • ד”ר הרמן עמוס
  • ד״ר כתבן איל
  • ד”ר נס שלמה
  • ד״ר שיין חיים
  • ד”ר שמואלי מאייר נגה
  • עו”ד שני אברבנאל נורית
  • עו”ד אהרונוביץ שי
  • עו”ד בן יצחק אלישי
  • עו”ד בן צבי אברהם שרון
  • עו”ד גולדנר זמירה
  • עו”ד גלאובך ליאורה
  • עו”ד הכהן עודד
  • עו”ד קניגסבוך צביקה
  • עו”ד רוזנבלט אפרת
  • עו”ד לוין נגה
  • עו״ד מאיר מורן
  • עו”ד מנור אריאל
  • עו”ד זעירא אוריאל
  • עו״ד יפה משה
  • עו”ד יצחק רונן
  • מר ברייטמן דני