הזכות ייצוג-ג'

שם הקורס:
אתיקה מקצועית
שם השיעור:
הזכות ייצוג-ג'
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון