הקלדה על מחשב
בית הספר למשפטים >> קליניקות משפטיות >> הרשמה לקליניקות ונהלים

הרשמה לקליניקות ונהלים

 שנה ב’ מסלולים בוקר וערב – קליניקות חובה

לאור חשיבות הקליניקות המשפטיות, בתרומתן להכשרה המעשית של הסטודנטים והשתלבותם לאחר מכן בהתמחויות השונות, ההשתתפות בקליניקות הינה חובה עבור סטודנטים הלומדים בשנה ב’ במסלולים בוקר וערב. לפיכך, כל סטודנט שבשנה”ל תשפ”ב ילמד בשנה ב’ במסלול ערב או בוקר, יהיה חייב להשתתף בקליניקה בשנה זו.

 שנה ב’ מסלול בעלי תארים ושנה ג’ כל המסלולים – קליניקות רשות

סטודנטים שבשנת הלימודים תשפ”ב ילמדו בשנה ב’ במסלול בעלי תארים, או באחד המסלולים בשנה ג’, יוכלו להשתתף בקליניקה בשנה זו, אם יהיו מעוניינים בכך.

דרישות ההשתתפות בקליניקות

הסטודנטים המשתתפים בקליניקות נוטלים חלק בשיעור של שעתיים אקדמיות אחת לשבועיים, במהלך שני הסמסטרים. בנוסף, הסטודנטים משקיעים כארבע עד שמונה שעות שבועיות בעבודה מעשית בהתאם לנדרש בכל קליניקה.
כן יינתנו, במסגרת הקליניקות, מטלות כתיבה להגשה. באתר זה מוקדש עמוד לכל אחת מ-11 הקליניקות הקיימות, בו ניתן פירוט על הנעשה בכל קליניקה וכן דרישות הקליניקה ומועד השיעור האקדמי.
בבחירתכם באיזו קליניקה ברצונכם להשתתף, עליכם לשים לב היטב לדרישות הקליניקה, מספר שעות העבודה המעשית, האם העבודה המעשית היא דווקא בבוקר, בערב או בשעות גמישות. מיקום גאוגרפי בו מתבצעת העבודה המעשית. שימו לב למועד השיעורים בקליניקה ווודאו שתוכלו להגיע
לכל השיעורים.

חשוב כי תוודאו שדרישות הקליניקות בהן תבחרו מתאימות לכם, שכן לאחר מיון הסטודנטים לקליניקות השונות, לא תוכלו לשנות את בחירתכם, אלא רק על בסיס מקום פנוי ובהסכמת מנהלי הקליניקות.
בנוסף, שימו לב כי הקליניקה לזכויות נפגעי ונפגעות תקיפה מינית מיועדת לתלמידי שנה ג’ בלבד.

נקודות זכות וציון בקליניקה

הציון בקליניקה שקול ל-4 נקודות זכות לעניין ממוצע הציונים, ול-2 נקודות זכות לעניין קורסי הבחירה, כלומר הקליניקה הינה במקום שני קורסי הבחירה.

הליך ההרשמה לקליניקות

בין אם הקליניקה עבורכם היא חובה ובין אם היא רשות, הליך ההרשמה הינו זהה.
החל מתאריך 25.4.2021 י"ג אייר תשפ"א ועד לתאריך 6.5.2021 כ"ד אייר תשפ"א, יהא עליכם לבחור שלוש עדיפויות מבין הקליניקות המוצעות.
בחירת הקליניקות תתבצע דרך תחנת המידע במערכת בחירת הקורסים שתהא פתוחה עבורכם בין התאריכים לעיל, בימים א’-ה’, בין השעות 24:00-09:00 וביום ו’ עד השעה 18:00.

חובה להעלות למערכת קורות חיים, גיליון ציונים ותמונה

כל קורות חיים חייבים להיפתח בשם התלמיד, באיזה שנה ומסלול הוא לומד, מספר נייד, כתובת מייל ותמונה.
לאחר מכן תופיע פיסקה של מספר שורות, המפרטת את הסיבות לבחירת שלושת הקליניקות, לרבות אם לאותו תלמיד קיים קשר לנושא הקליניקה. מומלץ לצרף באותו קובץ סרוק של קורות החיים גם המלצות (בקובץ אחד עם קורות החיים). כן חובה לצרף בקובץ נפרד את גיליון הציונים.
נא לא להתייחס לאפשרות קביעת ראיונות במערכת ההרשמה המקוונת.

דירוג הקליניקות

במסגרת הרשמתכם לקליניקות, תתבקשו לדרג את שלושת הקליניקות שבחרתם עפ”י העדיפות שלכם.
שימו לב, כי הסדר בו רשמתם את העדיפויות לקליניקות יחייב אתכם, כך שאם תתקבלו לקליניקה אותה בחרתם בעדיפות ראשונה, כלל לא תישקל מועמדותכם לשתי הקליניקות האחרות וכו’.

שיבוץ הסטודנטים בקליניקות

עדיפות בשיבוץ תינתן לתלמידי שנה ב’ מסלולים בוקר וערב, עבורם הקליניקה היא חובה.
השיבוץ יעשה עפ”י החלטת מנהלי הקליניקות, בהסתמך על קורות החיים וגיליון הציונים. בהתאם לבחירת מנהל הקליניקה, גם על בסיס ראיונות.

להסבר מפורט על תהליך ההרשמה, צפו בסרטון

לפרטים ושאלות ניתן לפנות לעו”ד מיכל ריכרדסון במייל:

michalr@mishpat.ac.il

אנא ציינו במייל את שמכם המלא וכן מספר טלפון בו ניתן יהיה ליצור אתכם קשר לפי הצורך.

 

 

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

מתעניינים?
 הנני מאשר/ת לחזור אליי עם מידע נוסף.

כניסת סטודנט כניסת מרצה