הרלוונטיות של התיאורה המרקסיסטית לימינו

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
הרלוונטיות של התיאורה המרקסיסטית לימינו
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר