הרלוונטיות של דורקהיים לימינו

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
הרלוונטיות של דורקהיים לימינו
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר