המשך סוגיות מבואיות חלק ב

שם הקורס:
מכרזים
שם השיעור:
המשך סוגיות מבואיות חלק ב
שם המרצה:
פרופ' מיכל טמיר