המהפכה התעשייתית

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
המהפכה התעשייתית
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר