המדינה חלק-2

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
המדינה חלק-2
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן