הכתובה  

שם הקורס:
יחסי ממון בתוך המשפחה
שם השיעור:
הכתובה  
שם המרצה:
ד”ר מיכאל בריס