הכרת הקורס

שם הקורס:
כתיבה מדעית
שם השיעור:
הכרת הקורס
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר