הזכות ליצוג-ב'

שם הקורס:
אתיקה מקצועית
שם השיעור:
הזכות ליצוג-ב'
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון