הזכות לייצוג-א'

שם הקורס:
אתיקה מקצועית
שם השיעור:
הזכות לייצוג-א'
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון