דיני זכויות האדם במשפט הבינ"ל חלק 2

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
דיני זכויות האדם במשפט הבינ"ל חלק 2
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן