דיני זכויות אדם במשפט הבין לאומי חלק 3

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
דיני זכויות אדם במשפט הבין לאומי חלק 3
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן