גישת הקונפליקט והאינטראקציה הסימבולית

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
גישת הקונפליקט והאינטראקציה הסימבולית
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר