גישות לחקר החברה בישראל

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
גישות לחקר החברה בישראל
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר