גישות לבניית מערכת, מדיניות התוכנה

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
גישות לבניית מערכת, מדיניות התוכנה
שם המרצה:
מר אחיעד מינס