בתי הדין השרעי והדין השרעי בענייני המעמד האישי – חלק א'

שם הקורס:
דיני משפחה
שם השיעור:
בתי הדין השרעי והדין השרעי בענייני המעמד האישי – חלק א'
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון