בתי הדין הנוצרים בישראל חלק א'

שם הקורס:
דיני משפחה
שם השיעור:
בתי הדין הנוצרים בישראל חלק א'
שם המרצה:
ד”ר תהילה בארי אלון