בחירה בין חלופות במערכות המידע, הסברים ודוגמא לקריטריונים כלכליים, הצגה כללית של הדוגמא

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
בחירה בין חלופות במערכות המידע, הסברים ודוגמא לקריטריונים כלכליים, הצגה כללית של הדוגמא
שם המרצה:
מר אחיעד מינס