בחירה בין חלופות במערכות המידע, הבנת של הצורך – הבדלים

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
בחירה בין חלופות במערכות המידע, הבנת של הצורך – הבדלים
שם המרצה:
מר אחיעד מינס