בחינה בין חלופות במערכות המידע, קריטריונים כלכליים ותועלתיים

שם הקורס:
מבוא למערכות מידע לניהול
שם השיעור:
בחינה בין חלופות במערכות המידע, קריטריונים כלכליים ותועלתיים
שם המרצה:
מר אחיעד מינס