רקע והנחות יסוד

שם הקורס:
מבוא לסוציולוגיה של מנהל מערכות בריאות
שם השיעור:
רקע והנחות יסוד
שם המרצה:
ד”ר חן ריגר