אחריות מדינה חלק 2

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
אחריות מדינה חלק 2
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן