אחריות מדינה במשפט הבין לאומי חלק 1

שם הקורס:
משפט בין לאומי פומבי
שם השיעור:
אחריות מדינה במשפט הבין לאומי חלק 1
שם המרצה:
פרופ' יעל רונן